Onze stichting verwijst naar en ondersteunt de voedselbank Het Hogeland in Winsum en Kledingbank Maxima in Winsum.

De voedselbank Het Hogeland deelt als noodhulp voedselpakketten uit.
De voedselbank is gevestigd in de locatie Lombok 1, 9951 SC Winsum.

Inwoners van de gemeente het Hogeland die denken dat zij voor voedselhulp in aanmerking komen, omdat zij de kosten van hun boodschappen voor hun maaltijden niet meer kunnen betalen, kunnen contact opnemen met Voedselbank het Hogeland, Lombok 1 9951 SC Winsum. Telefoon 06-1693697 of 06-10440763.

Emailadres: intake@voedselbankhethogeland.nl

Of algemeen@voedselbankhethogeland.nl

 Openingsdagen- en tijden:

Dinsdagmiddag in de oneven weken van 13:00-14:30 en iedere vrijdagmiddag 13:00-14:30: voor het winkelen door de klanten.

Woensdagochtend 10:30-11:30: extra winkelmogelijkheid voor de klanten.

Voor het brengen van voedselproducten , een kijkje achter de schermen of een lezing kunt u het beste een afspraak maken. Zie Informatie

Informatie: 06-10440763 en info@voedselbankhethogeland.nl       Cliëntenadministratie: 06 16913697 (met voicemail) en intake@voedselbankhethogeland.nl

Aanvraag van lezingen/rondleidingen: algemeen@voedselbankhethogeland.nl

Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een hulpverlenende instantie zoals: Humanitas afd. ’t Hoogeland, Humanitas Thuisadministratie, Maatschappelijk werk, Mensenwerk (voorheen MJd) of Vluchtelingenwerk. Voor de volledige lijst zie de website www.voedselbankhethogeland.nl

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket van de Voedselbank moet je aan bepaalde criteria voldoen.

Omdat de energie- en voedselprijzen enorm zijn gestegen zal een grote groep mensen weinig geld overhouden om vrij te Daarom heeft Voedselbanken Nederland  de normen van de voedselbanken versoepeld, waardoor een grotere groep mensen toegang krijgt. Wanneer precies kunt u bij de voedselbank terecht? De lokale voedselbank vraagt naar het inkomen en trekt daar dan de vaste lasten van af. Wat overblijft is het “restbedrag”.

De voedselbank maakt vervolgens een berekening van het “restbedrag” dat er voor de cliënt maximaal mag zijn. Deze berekening bestaat uit een vast bedrag per huishouden. ( is € 200,00). Per persoon mag er € 115,00 bij het restbedrag worden opgeteld. Voorbeelden: een tweepersoons huishouden : vast bedrag € 200,00 plus 2 personen x € 115,00 is totaal € 430,00. Wanneer het vrij te besteden bedrag, voor 2 personen, ONDER € 430,00 komt te liggen, kan er een beroep op de voedselbank worden gedaan.
2 ouders met 2 kinderen (van bijvoorbeeld 12 en 16 jaar) 200,00 euro + 115,00 + 115,– + 115,00 + 115,00 = totaal 660,00 euro. Wanneer het vrij te besteden bedrag onder 660,00 euro komt te liggen kan er een beroep op de voedselbank worden gedaan.

Voor uitgebreide informatie over de voedselbank zie:  www.voedselbankhethogeland.nl 

De kledingbank Maxima is gevestigd in de locatie De Werf 5, 9951 EZ Winsum).

Bij Maxima kunnen mensen met een laag inkomen uit de gemeente Het Hogeland tweemaal per jaar een kledingkaart krijgen om gratis te winkelen. Zo is er een kledingkaart voor de voorjaar/zomercollectie en een voor de herfst/wintercollectie. Een kledingkaart kan het gehele uitgifte seizoen gebruikt worden en hoeft daardoor niet in één keer gebruikt te worden. Er is nieuwe en gebruikte kleding (als nieuw). Maxima is een modezaak met o.a. ook paskamers, alleen zonder kassa. Er is dames-, heren-, meisjes- en jongenskleding en schoenen.

U kunt komen winkelen als u:

  • woont in de gemeente Het Hogeland
  • een bijstandsuitkering (Participatiewet) of Wajonguitkering of een individuele inkomenstoeslag ontvangt;
  • een laag inkomen hebt (minder dan 120% bijstand) en daardoor een verwijsbrief hebt van de instantie die u begeleidt bijvoorbeeld Werkplein Ability, Maatschappelijk Werk, Gemeentelijke Kredietbank of Humanitas;
  • Bij ieder bezoek neemt u de laatste specificatie van de uitkering of de verwijsbrief en een identiteitsbewijs mee: paspoort, rijbewijs of ID-kaart.
  • Even tot rust wilt komen en anderen ontmoeten. Hiervoor is er een koffietafel, met informatie over gemeentelijke regelingen. Daarnaast is de kledingbank een mooie plek voor re-integratietrajecten. Er werken o.a. vrijwilligers die cliënt zijn van Werkplein Ability, waaronder werkzoekenden en Wajongers.
  • Openingstijden.
  • De kledingbank is gevestigd aan De Werf 5 in Winsum en is op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur geopend.
  • Voor de voorjaar/zomercollectie is de winkel geopend van maart t/m juni.
  • Voor de herfst/wintercollectie is de winkel geopend van september t/m januari.
  • Meer info op www.hethogeland.kledingbankmaxima.nl