Onze stichting verwijst naar en ondersteunt de voedselbank Het Hogeland in Winsum en Kledingbank Maxima in Winsum.

De voedselbank Het Hogeland deelt als noodhulp voedselpakketten uit aan 184 adressen (stand: 31 december 2018).
De voedselbank is gevestigd in de locatie Lombok 1, 9951 SC Winsum.

De voedselbank is elke woensdag   van 9.00 tot 12.00 uur open  voor het brengen van voedselproducten of om gewoon eens te kijken wat er achter de schermen gebeurt. Voor informatie over inbrengen voedsel: tel:   06-10440763 Mail: algemeen@voedselbankhethogeland.nl

Elke vrijdagmiddag kunnen de mensen die een beroep doen op de noodhulp van de bij de voedselbank terecht van 13.00 uur tot 15.30 uur. De ene vrijdag voor de mensen met de achternaam beginnende met A t/m L en de andere vrijdag met de achternaam beginnende met M t/m Z. Zodoende kan men 2 x per maand een voedselpakket ophalen.

Over afhalen pakket, voor aanvraag en herbeoordeling en voor hulpverlenende instanties kan men contact opnemen met de Cliëntenadministratie Voedselbank Lombok 1, 9951 SC in Winsum. De cliëntenadministratie is per telefoon (06 16913697) te bereiken:

op maandag     10.00-12.00 uur

op woensdag   13.30-15.30 uur

op donderdag  13.30-15.30 uur

op vrijdag         10.00-15.30 uur

Het is noodzakelijk dat u het pakket persóónlijk komt afhalen. Als u daartoe niet in de gelegenheid bent, moet u contact opnemen met de cliëntenadministratie

van de Voedselbank. Tel:06 16913697

De voice-mail kan altijd ingesproken worden. U wordt teruggebeld.

Clientenadministratie per mail: intake@voedselbankhethogeland.nl

Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een hulpverlenende instantie zoals: Humanitas afd. ’t Hoogeland, Humanitas Thuisadministratie, Maatschappelijk werk, Mensenwerk (voorheen MJd) of Vluchtelingenwerk. Voor de volledige lijst zie de website www.voedselbankhethogeland.nl

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket van de Voedselbank moet je aan bepaalde criteria voldoen. Vanaf  1 januari 2020 zijn deze criteria verruimd.
Het maximale bedrag voor leefgeld (netto inkomen minus vaste lasten) voor een eenpersoonshuishouden is gestegen van 215 euro naar 230 euro per maand.
Voor ieder gezinslid komt daar nog 95 euro bij.

De nieuwe normbedragen worden als volgt vastgesteld:

Basisbedrag per huishouden: € 135,-.

Per persoon: € 95,-.

De normbedragen worden dan:

 1 persoon was 215, wordt 230 euro

 2 volwassenen was 300, wordt 325 euro

 1 volwassene en 1 kind was 300, wordt 325 euro

 1 volwassene en 2 kinderen was 385, wordt 420 euro

 2 volwassenen en 2 kinderen was 470, wordt 510 euro

 1 volwassene en 3 kinderen was 470, wordt 510 euro

Voor uitgebreide informatie over de voedselbank zie:  www.voedselbankhethogeland.nl 

 

De kledingbank Maxima is gevestigd in de locatie De Werf 5, 9951 EZ Winsum).

Bij Maxima kunnen mensen met een laag inkomen uit de gemeente Het Hogeland tweemaal per jaar een kledingkaart krijgen om gratis te winkelen. Zo is er een kledingkaart voor de voorjaar/zomercollectie en een voor de herfst/wintercollectie. Een kledingkaart kan het gehele uitgifte seizoen gebruikt worden en hoeft daardoor niet in één keer gebruikt te worden. Er is nieuwe en gebruikte kleding (als nieuw). Maxima is een modezaak met o.a. ook paskamers, alleen zonder kassa. Er is dames-, heren-, meisjes- en jongenskleding en schoenen.

U kunt komen winkelen als u:

  • woont in de gemeente Het Hogeland
  • een bijstandsuitkering (Participatiewet) of Wajonguitkering of een individuele inkomenstoeslag ontvangt;
  • een laag inkomen hebt (minder dan 120% bijstand) en daardoor een verwijsbrief hebt van de instantie die u begeleidt bijvoorbeeld Werkplein Ability, Maatschappelijk Werk, Gemeentelijke Kredietbank of Humanitas;
  • Bij ieder bezoek neemt u de laatste specificatie van de uitkering of de verwijsbrief en een identiteitsbewijs mee: paspoort, rijbewijs of ID-kaart.
  • Even tot rust wilt komen en anderen ontmoeten. Hiervoor is er een koffietafel, met informatie over gemeentelijke regelingen. Daarnaast is de kledingbank een mooie plek voor re-integratietrajecten. Er werken o.a. vrijwilligers die cliënt zijn van Werkplein Ability, waaronder werkzoekenden en Wajongers.
  • Openingstijden.
  • De kledingbank is gevestigd aan De Werf 5 in Winsum en is op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur geopend.
  • Voor de voorjaar/zomercollectie is de winkel geopend van maart t/m juni.
  • Voor de herfst/wintercollectie is de winkel geopend van september t/m januari.
  • Meer info op www.hethogeland.kledingbankmaxima.nl