Onze tweede speerpunt is de noodhulp.

Wij beschikken hiervoor over een noodfonds, het ‘Schudde-Theissens Fonds’. Wij zijn hierdoor in staat om mensen die in acute nood verkeren te financieel te ondersteunen bij het doen van bijvoorbeeld boodschappen, aanschaf huisraad, reparatiekosten of wachten op een uitkering.
Dit alles kan in de vorm van een gift, een renteloze lening of een combinatie hiervan.

De aanvrager moet kunnen aantonen dat hij of zij alle andere mogelijkheden voor hulp onderzocht heeft en dat dit niet mogelijk bleek.
Wanneer de nood groter is en andere mogelijkheden ontbreken, dan kan de stichting Urgente Noden (SUN) financiële hulp verlenen.
De aanvragen hiervoor kunnen bij ons worden ingediend.