Onze tweede speerpunt is de noodhulp.

Wij beschikken hiervoor over een noodfonds, het ‘Schudde-Theissens Fonds’. Wij zijn hierdoor in staat om mensen die in acute nood verkeren te helpen met bijvoorbeeld boodschappen, huisraad, reparaties of een gift, een renteloze lening of een combinatie hiervan. Deze laatste mogelijkheden kunnen worden verstrekt ter overbrugging van de periode tussen inkomen en bijstandsuitkering.De giften uit dit noodfonds worden in natura verstrekt.
De aanvrager moet kunnen aantonen dat hij of zij alle andere mogelijkheden voor hulp onderzocht heeft en dat dit niet mogelijk bleek.
Wanneer de nood groter is en andere mogelijkheden ontbreken, dan kan de stichting Urgente Noden (SUN) financiële hulp verlenen.
De aanvragen hiervoor kunnen bij ons worden ingediend.