Wanneer u fysiek of financieel  een beroep wilt doen op de ondersteuning/acties/subsidie neem dan contact op met secretaris
Henk Wolters, Dominicanerstraat 14, 9951 CL Winsum, telefoon 06-23672464  e-mail: henkwolters@kpnmail.nl
of voorzitter Harry Meinders, Geert Reindersstraat 14, 9951 CC Winsum, telefoon 0595-442354  e-mail: h.t.meinders@gmail.com

De stichting houdt geen acties voor het werven van inkomsten. Uw vrijwillige bijdrage is dan ook meer dan welkom op ons bankrekeningnummer NL57ABNA0900429194
t.n.v. St Vrienden Voor Elkaar Winsum (Gr.).

Tenslotte nog een aantal belangrijke websites:

www.humanitas.nl/afdeling/t-hoogeland
www.leergeld.nl/hoogeland
www.groningen.jeugdsportfonds.nl, www.kansvoormijnkind.nl,
www.sungroningen.nl en www.voedselbankhethogeland.nl . www.hethogeland.kledingbankmaxima.nl