Wanneer u fysiek of financieel  een beroep wilt doen op de ondersteuning/acties/subsidie neem dan contact op met secretaris
Henk Wolters, Dominicanerstraat 14, 9951 CL Winsum, telefoon 06-23672464  e-mail: henkwolters@kpnmail.nl
of voorzitter Harry Meinders, Geert Reindersstraat 14, 9951 CC Winsum, telefoon 0595-442354  e-mail: h.t.meinders@gmail.com

Giften zijn welkom op ons bankrekeningnummer NL57ABNA0900429194
t.n.v. St Vrienden Voor Elkaar Winsum (Gr.).

Tenslotte nog een aantal belangrijke websites:

www.humanitas.nl/afdeling/t-hoogeland
www.leergeld.nl/hoogeland
www.groningen.jeugdsportfonds.nl, www.kansvoormijnkind.nl,
www.sungroningen.nl en www.voedselbankhethogeland.nl . www.hethogeland.kledingbankmaxima.nl