Onze stichting zet zich al jaren in voor hulp aan mensen die om welke reden dan ook weinig geld hebben. Zo weinig geld dat zij niet in staat zijn om elke dag een warme maaltijd op tafel te zetten. Of zo weinig geld dat hun kinderen niet kunnen sporten, nooit een cadeautje van hun ouders kunnen krijgen, geen nieuwe gymschoenen voor school of een passende winterjas kunnen aanschaffen.
Kinderen die in armoede opgroeien, staan al bij de start van hun leven op een achterstand voor wat betreft hun welzijn en gezondheid. Wij vragen aandacht voor hun situatie en proberen te helpen deze te verbeteren.
Zo kunnen ouders kunnen ons bijvoorbeeld vragen hen op weg te helpen in de regelingen waarop zij een beroep kunnen doen. Onze ondersteuning kan ertoe leiden dat kinderen zich gezonder kunnen ontwikkelen en hun gevoel van eigen waarde behouden.

Kinderen in armoede

Een van onze twee speerpunten (de tweede is Noodfonds) is de hulp aan kinderen in armoede.
Wij vragen aandacht voor hun situatie en proberen een bijdrage te leveren aan de verbetering ervan. Zo kunnen ouders ons bijvoorbeeld vragen om hen op weg te helpen in de regelingen waarop zij een beroep kunnen doen. Zo is er de stichting Leergeld ‘Het Hoogeland’ en het Jeugdsportfonds Groningen om schoolgaande kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar (financieel) te ondersteunen bij o.a. school- en sportactiviteiten. Verder is er een initiatief van Stimulansz en Nibud met steun van het ministerie van SZW, genaamd ‘Kans voor mijn kind’ en zijn er gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen, zoals het participatiefonds, het startpakket onderwijs enz.

* Kans voor mijn kind
Heb je een gezin met kinderen en maar weinig te besteden? In januari 2014 lanceerden de organisatie Stimulansz en het Nibud met steun van
het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn de website:  kansvoormijnkind.nl
Op deze site vind je handige tips en trucs om slim met je geld om te gaan. Wat zijn je mogelijkheden als je als ouder rond moet komen van een minimuminkomen? In Nederland zijn er veel regelingen speciaal voor gezinnen met een smalle beurs, zodat de kinderen toch op schoolreis kunnen gaan of lid kunnen worden van de voetbalclub. Je vindt op de site een overzicht van deze regelingen en hoe je gemeente je daarin verder kan helpen. Laat het geld niet liggen!. Via de site kun je ook bekijken hoe het precies zit met de regelingen binnen jouw gemeente.