Het Algemeen Bestuur bestaat nu uit 8 leden plus 2 vacatures, te weten:

Harry Meinders( voorzitter)
Henk Wolters (secretaris)
Fré Post (penningmeester)
Vacature  (lid/2de secretaris/notulist)
Hanneke Ritzema  ( lid, namens diaconie PGWH Winsum)
Karola Oudman (lid, namens kerkenraad PGWH Winsum)
Wim Bijman ( lid, namens de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Winsum)
Bert Ozinga ( lid, namens de PKN Gem. Adorp-Wetsinge-Sauwerd)

Vacature (lid, namens  de PKN Baflo)

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 5 leden, te weten:

Harry Meinders (voorzitter)
Henk Wolters ( secretaris)
Fré Post (penningmeester)
Vacature (lid/2de secretaris/notulist)
Hanneke Ritzema (lid).

Erelid: Nico van der Zee

 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.