Het Algemeen Bestuur bestaat nu uit 11 leden, te weten:

Harry Meinders( voorzitter)
Henk Wolters (secretaris)
Fré Post (penningmeester)
Ida Bruijn (lid/2de secretaris/notulist)
Hanneke Ritzema  ( lid namens diaconie PGWH Winsum)
Wim Bijman ( lid namens de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Winsum)
Bert Ozinga ( lid namens de diaconie PKN Gem. Adorp-Wetsinge-Sauwerd)
Anita Meijer-Bosma ( lid namens de PKN Baflo i.o)
Jaap Riemersma( lid)
Arie Spoelma ( lid)

Vacature  (lid namens de Geref. Kerk Vrijgemaakt Baflo)

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 5 leden, te weten:

Harry Meinders (voorzitter)
Henk Wolters ( secretaris)
Fré Post (penningmeester)
Ida Brujn (lid/2de secretaris/notulist)
Hanneke Ritzema (lid).

Erelid: Nico van der Zee

 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.