BELASTINGSERVICE

Hulp bij belastingaangifte

Onder het motto “Laat geen geld op de plank liggen” roepen wij mensen met een laag inkomen op zich aan te melden voor de gratis belastingservice, die de stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum Gr., Mensenwerk Hogeland en Biblionet Groningen gezamenlijk organiseren. De Belastingdienst verzoekt in 2024 om vóór 1 mei 2024 de aangifte inkomstenbelasting  over 2023 in te dienen. Behalve bij deze aangifte kan men ook worden geholpen bij de Toeslagen en eventueel verzoek om kwijtschelding Gemeentelijke Heffingen en Waterschapslasten. Het is bedoeld voor inwoners in de gemeente Het Hogeland met een laag inkomen (tot 120% van het bijstandsniveau}.

 Aanmelding: voor wie, hoe, waar naar toe en tot wanneer?

In de maand februari 2024 zal er via  publicaties in de kranten en website (De Wiekslag, de Ommelander Courant, de Noorderkrant en onze website en de website van Omroep Het Hogeland) meer informatie verschijnen.

Meivakantie

 Extraatje voor kinderen in minimagezinnen

 Met het oog op de meivakantie wil de stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum  kinderen van de basisschool (groep 1 t/m 8)  waarvan de ouders een laag inkomen hebben
(tot 120 % van het bijstandsniveau), een extraatje  per kind aanbieden.

Het extraatje is bedoeld voor ouders die woonachtig zijn in de dorpen Winsum, Sauwerd, Adorp, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge.

Via publicaties in de kranten en website (De Wiekslag, de Ommelander Courant, de Noorderkrant en onze website en de website van Omroep Het Hogeland) zal er meer informatie verschijnen.

Dagje Uit

De zomer(school)vakantie valt in het jaar 202 in de periode 20 juli t/m 1 september.
Dus erop uit. Dat is echter niet voor iedereen weggelegd.
Daarom bieden wij als stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum (Gr.) alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen, die een laag inkomen hebben (120 % van het bijstandsniveau), de mogelijkheid een Dagje Uit te gaan.

Dit geldt voor mensen woonachtig in de dorpen Winsum, Sauwerd, Adorp, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge.
Zij mogen zelf bepalen waar ze naar toe gaan.

In de maand juli 2024 zal via diverse kranten (de Wiekslag, de Ommelander Courant en de Noorderkrant)  en website (Omroep Het Hogeland en Facebook Prikbord Winsum) nader informatie worden gegeven.

 Sinterklaasactie 

Voor gezinnen, die op of onder het bestaansminimum leven, is het extra moeilijk om in de dure maand december in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s te geven. 

Om hun zorgen enigszins te verlichten, willen wij de kinderen vanaf  0 t/m 12 jaar een leuke Sinterklaasavond bezorgen.  

Dit wordt ons mogelijk gemaakt door de (financiële) bijdragen van particulieren, bedrijven, winkels, instellingen, maatschappelijke organisaties en de kerken.

Voor wie is de aanmelding bestemd?.

Voor ouders (een ouder) met thuiswonende kind(eren) woonachtig in de dorpen Winsum, Adorp, Sauwerd, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge

met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering, een uitkering op basis van de WW, WAO, WIA of Wajong, een uitkering op basis van de AnW of andere inkomsten).

In de maand november 2024 zal via diverse kranten (de Wiekslag, de Ommelander Courant en de Noorderkrant)  en website (Omroep Het Hogeland en Facebook Prikbord Winsum) nader informatie worden gegeven.

 

Kerstactie

Voor alleenstaanden en gezinnen met een minimaal inkomen en financiële zorgen, die woonachtig zijn in en rond Winsum, biedt de stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een kerstextraatje. In de maand december is het extra moeilijk om in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s te geven. 

Om hun zorgen enigszins te verlichten, wil de stichting deze alleenstaanden en gezinnen (met nog thuiswonende kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar) voor henzelf en de kinderen een Kerstextraatje aanbieden.

Dit wordt ons mogelijk gemaakt door de (financiële) bijdragen van particulieren, bedrijven, winkels, instellingen, maatschappelijke organisaties en de kerken.

Het is goed om te weten dat er nog genoeg mensen zijn, die het hart op de juiste plaats hebben!

Voor wie is de aanmelding bestemd?

Voor ouders (een ouder) met thuiswonende kind(eren) en alleenstaanden woonachtig in de dorpen Winsum, Adorp, Sauwerd, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge

met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering, een uitkering op basis van de WW, WAO, WIA of Wajong, een uitkering op basis van de AnW of andere inkomsten).

In de maand november 2024 zal via diverse kranten (de Wiekslag, de Ommelander Courant en de Noorderkrant)  en website (Omroep Het Hogeland en Facebook Prikbord Winsum) nader informatie worden gegeven.