BELASTINGSERVICE

Hulp bij belastingaangifte

Onder het motto “Laat geen geld op de plank liggen” roepen wij mensen met een laag inkomen op zich aan te melden voor de gratis belastingservice, die de stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum Gr., Mensenwerk Hogeland en Biblionet Groningen gezamenlijk organiseren.

De Belastingdienst verzoekt in 2025 om vóór 1 mei 2025 de aangifte inkomstenbelasting  over 2024 in te dienen. Behalve bij deze aangifte kan men ook worden geholpen bij aanvragen van Toeslagen en eventueel verzoek om kwijtschelding Gemeentelijke Heffingen en Waterschapslasten. Het is bedoeld voor inwoners in de gemeente Het Hogeland met een laag inkomen (tot 120% van het bijstandsniveau}.

 Aanmelding: voor wie, hoe, waar naar toe en tot wanneer?

In de maand februari 2025 zal via diverse publicaties in de kranten en website (De Wiekslag, de Ommelander Courant, de Noorderkrant en onze website en de website van Omroep Het Hogeland) meer informatie verschijnen.

Meivakantie

 Extraatje voor kinderen in minimagezinnen

Om iets leuks te doen in de meivakantie (26 april t/m 4 mei 2025) wil de stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum kinderen van de basisschool (groep 1 t/m 8)  waarvan de ouders een laag inkomen hebben een extraatje aanbieden.

Dit geldt voor de ouders met een inkomen tot 120 % van het bijstandsniveau en die woonachtig zijn in de dorpen Winsum, Sauwerd, Adorp, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge.

In de maand april 2025 zal via diverse kranten (de Wiekslag, de Ommelander Courant en de Noorderkrant)  en website (Omroep Het Hogeland en Facebook Prikbord Winsum) nader informatie worden gegeven.

Dagje Uit

De zomer(school)vakantie valt in het jaar 2024 in de periode 20 juli t/m 1 september.
Dus erop uit. Dat is echter niet voor iedereen weggelegd.
Daarom bieden wij als stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum (Gr.) alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen, die een laag inkomen hebben (120 % van het bijstandsniveau), de mogelijkheid een Dagje Uit te gaan.

Dit geldt voor mensen woonachtig in de dorpen Winsum, Sauwerd, Adorp, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge.
Zij mogen zelf bepalen waar ze naar toe gaan.

In de maand juli 2024 zal via diverse kranten (de Wiekslag, de Ommelander Courant en de Noorderkrant)  en website (Omroep Het Hogeland en Facebook Prikbord Winsum) nader informatie worden gegeven.

Aanmelding

Mensen die ervoor in aanmerking komen, kunnen zich tot en met 25 augustus aanmelden. Daarbij dienen wel naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, aantal volwassenen, aantal thuiswonende kinderen tot 18 jaar met hun naam en leeftijd te worden vermeld.

Deze gegevens kunnen op verschillende manieren worden doorgegeven.

Per post: Hanneke Ritzema, Geert Reindersstraat  7,  9951 CC Winsum

Per e-mail: hannekeritzema@hotmail.com

Telefonisch: Harry Meinders, 0595-442354

Via de website (www.vriendenvoorelkaarwinsumgr.nl) het in te vullen contactformulier versturen.

Tegemoetkoming

Na de aanmelding krijgt men een tegemoetkoming in de te maken kosten voor reizen, entree en eten/drinken van 40,- euro per persoon.

 

 Sinterklaasactie 

Voor gezinnen, die op of onder het bestaansminimum leven, is het extra moeilijk om in de dure maand december in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s te geven. 

Om hun zorgen enigszins te verlichten, willen wij de kinderen vanaf  0 t/m 12 jaar een leuke Sinterklaasavond bezorgen.  

Dit wordt ons mogelijk gemaakt door de (financiële) bijdragen van particulieren, bedrijven, winkels, instellingen, maatschappelijke organisaties en de kerken.

Voor wie is de aanmelding bestemd?.

Voor ouders (een ouder) met thuiswonende kind(eren) woonachtig in de dorpen Winsum, Adorp, Sauwerd, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge

met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering, een uitkering op basis van de WW, WAO, WIA of Wajong, een uitkering op basis van de AnW of andere inkomsten).

In de maand november 2024 zal via diverse kranten (de Wiekslag, de Ommelander Courant en de Noorderkrant)  en website (Omroep Het Hogeland en Facebook Prikbord Winsum) nader informatie worden gegeven.

 

Kerstactie

Voor alleenstaanden en gezinnen met een minimaal inkomen en financiële zorgen, die woonachtig zijn in en rond Winsum, biedt de stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een kerstextraatje. In de maand december is het extra moeilijk om in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s te geven. 

Om hun zorgen enigszins te verlichten, wil de stichting deze alleenstaanden en gezinnen (met nog thuiswonende kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar) voor henzelf en de kinderen een Kerstextraatje aanbieden.

Dit wordt ons mogelijk gemaakt door de (financiële) bijdragen van particulieren, bedrijven, winkels, instellingen, maatschappelijke organisaties en de kerken.

Het is goed om te weten dat er nog genoeg mensen zijn, die het hart op de juiste plaats hebben!

Voor wie is de aanmelding bestemd?

Voor ouders (een ouder) met thuiswonende kind(eren) en alleenstaanden woonachtig in de dorpen Winsum, Adorp, Sauwerd, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge

met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering, een uitkering op basis van de WW, WAO, WIA of Wajong, een uitkering op basis van de AnW of andere inkomsten).

In de maand november 2024 zal via diverse kranten (de Wiekslag, de Ommelander Courant en de Noorderkrant)  en website (Omroep Het Hogeland en Facebook Prikbord Winsum) nader informatie worden gegeven.