BELASTINGSERVICE

Laat geen geld op de plank liggen!

Kun je wel wat hulp gebruiken bij de belastingaangifte, de Toeslagen en eventueel verzoek om kwijtschelding Gemeentelijke Heffingen en Waterschapslasten?.

Iemand die met jou meekijkt, voor de afhandeling zorgt of heb je een vraag?

Meld je dan aan en maak een afspraak.

Voor wie?

Voor iedereen die in de gemeente Het Hogeland woont met een laag inkomen (tot 120% van het

bijstandsniveau).

Hoe

De hulp kan op de volgende manieren worden geboden:

in de bibliotheek, digitaal (computer) of in het kerkgebouw De Poort in Winsum.

Indien nog nodig – in verband met Corona – vindt de hulp plaats met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en jouw verantwoordelijkheid hierbij.

Waar/wanneer

In maart en april (2023) worden de aanmeldingen afgehandeld.

Mensenwerk Hogeland doet dit in 4 bibliotheken: Winsum, Bedum, Uithuizen en Leens.

 Aanmelden

Je kunt je opgeven bij Henk Wolters telefoon 06-23672464 of e-mail henkwolters@kpnmail.nl onder vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en de wijze waarop je wilt worden geholpen: in de bibliotheek, digitaal (computer) of in De Poort in Winsum.

Je krijgt daarna nog een schriftelijk uitnodiging met een overzicht wat je mee moet nemen.

Het is in ieder geval van belang dat je de benodigde papieren bij de hand hebt, zoals een uitnodigingsbrief van de Belastingdienst, een actieve Digidcode, een machtigingscode, jaaropgaven, loonstrook/uitkeringsspecificatie enz.

Dagje Uit

De zomer(school)vakantie valt dit jaar in de periode 16 juli t/m 28 augustus.

Dus erop uit. Dat is echter niet voor iedereen weggelegd en vooral niet in de huidige onzekere tijd!

 Daarom bieden wij als stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum (Gr.) aan alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen, die op of onder het bestaansminimum leven (op bijstandsniveau of lager), de mogelijkheid een Dagje Uit te gaan.

Dit geldt voor alleenstaanden en gezinnen woonachtig in de dorpen Winsum, Sauwerd, Adorp, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge.

U mag zelf bepalen waar u naar toe wilt.

 Aanmelding

U kunt zich aanmelden t/m 23 augustus 2022.

Hiervoor verzoeken wij u een briefje te schrijven met uw naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, aantal volwassenen, aantal thuiswonende kinderen tot 18 jaar met hun naam en leeftijd.

U kunt het briefje in de brievenbus doen van of sturen naar een van de volgende adressen: Harry Meinders, Geert Reindersstraat 14, 9951 CC Winsum of Anita Meijer, Eenrumerweg 22  9953 TD  Baflo.

Doet u het liever telefonisch, dan kunt u bellen naar: 0595-442354 of 06-23672464 (Winsum), 0595-491410 (Baflo) of 050-3061747 (Adorp en Sauwerd).

Uiteraard mag u ook e-mailen, dat kan naar:  h.t.meinders@gmail.com of henkwolters@kpnmail.nl   

 Tegemoetkoming

Als u zich heeft aangemeld, krijgt u van ons een tegemoetkoming in de te maken kosten voor reizen, entree en eten/drinken van 30 euro per persoon.

 

 Sinterklaasactie 

Voor gezinnen, die op of onder het bestaansminimum leven, is het extra moeilijk om in de dure maand december in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s te geven. Om hun zorgen enigszins te verlichten, willen wij de thuiswonende kinderen vanaf  0 t/m 12 jaar een leuke Sinterklaasavond bezorgen.  

Dit wordt ons mogelijk gemaakt door de (financiële) bijdragen van particulieren, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en de kerken.

 

Aanmelding: voor wie, hoe, waar naar toe en tot wanneer?

Volgend jaar (2022) zal in de maand november via diverse publicaties

(De Wiekslag, de Ommelander Courant, de Noorderkrant en onze website

en de website van Omroep Het Hogeland) meer informatie verschijnen.

Kerstactie

In de dure maand december is het voor alleenstaanden en gezinnen, die financiële zorgen hebben, bijzonder moeilijk om in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s toe te stoppen.

Om hun zorgen enigszins te verlichten, wil de stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum (Gr.) deze alleenstaanden en gezinnen (met nog thuiswonende kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar) met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering of lager) voor henzelf en de kinderen een Kerstextraatje aanbieden.

Dit is mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van medeburgers, bedrijven,

ondernemers (winkeliers), instellingen, maatschappelijke organisaties, kerken en al degenen die niet met naam willen worden genoemd.

Het is goed om te weten dat er nog genoeg mensen zijn, die het hart op de juiste plaats hebben!

Voor wie is de aanmelding bestemd?

Voor ouders (een ouder) met thuiswonende kind(eren) en alleenstaanden woonachtig in de dorpen Winsum, Adorp, Sauwerd, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering, een uitkering op basis van de WW, WAO, WIA of Wajong, een uitkering op basis van de AnW of andere inkomsten).

Hoe kunt u zich aanmelden?

Per post, per telefoon, verstuur een email of vul het contactformulier van onze website

www.vriendenvoorelkaarwinsumgr.nl

Aanmelding: voor wie, hoe, waar naar toe en tot wanneer?  Volgend jaar (2022) zal in de maand november via diverse publicaties in

De Wiekslag, de Ommelander Courant, de Noorderkrant en onze website en de website van Omroep Het Hogeland) meer informatie verschijnen.