Dagje uit 

Dat is echter niet voor iedereen weggelegd! 

Om er toch op uit te kunnen gaan, bieden wij ieder jaar als Vrienden Voor Elkaar Winsum (Gr.) alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen, die op of onder het bestaansminimum leven (op bijstandsniveau of lager), de mogelijkheid om een Dagje Uit aan te gaan. Men kan zich opgeven voor een dagje uit binnen de provincies Groningen, Drenthe en Friesland.

Als stichting zorgen wij voor een tegemoetkoming in de kosten (reiskosten, entreegeld(en) en eten/drinken). 

Aanmelding

Onze Dagjes Uit zijn bestemd voor in de zomervakantie van de scholen.  In de plaatselijke kranten (De Wiekslag, de Ommelander Courant) en op de website van Winsum (Hogeland) Nieuws en onze website komt te zijner tijd uitgebreide informatie en hoe men zich kan aanmelden.

Sinterklaasactie:  kinderen tot en met de basisschoolleeftijd ( 0 t/m 12 jaar) krijgen op basis van het indienen van een wensenlijstje cadeautjes plus grote banketletter, mandarijnen, pepernoten, chocolaatjes en andere lekkernijen en spelletjes.

Voor gezinnen die op of onder het bestaansminimum leven is het extra moeilijk om in de dure maand december in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s te geven. Om hun zorgen enigszins te verlichten, willen wij hen een leuke Sinterklaasavond bezorgen.

Dit is ons mogelijk gemaakt door de (financiële) bijdragen van particulieren, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en de kerken.

 Het is goed om te weten dat er nog genoeg mensen zijn, die het (sociale) hart op de juiste plaats hebben! 

Aanmelding 

In de plaatselijke kranten (De Wiekslag, de Ommelander Courant) en op de website van Winsum (Holgeland) Nieuws en onze website komt te zijner tijd uitgebreide informatie en hoe men zich kan aanmelden.

Kerstactie

Alleenstaanden en gezinnen kunnen op aanvraag een kerstextraatje ontvangen. Dit kerstextraatje bestaat uit een enveloppe met inhoud (voor inwonende kinderen van 0 t/m 12 jaar wat extra geld en kinderen vanaf 13 t/m 18 jaar een bioscoopbon), een kerststol, een kaars, nootjes en chocolaatjes.

Kerstextraatje 

In de dure maand december is het voor alleenstaanden en gezinnen, die financiële zorgen hebben, bijzonder moeilijk om in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s toe te stoppen.

Om hun zorgen enigszins te verlichten, wil de stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum (Gr.) deze alleenstaanden en gezinnen (met nog thuiswonende kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar) met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering of lager) voor henzelf en de kinderen een Kerstextraatje aanbieden. Dit wordt mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van medeburgers, bedrijven, ondernemers, instellingen, maatschappelijke organisatie, kerken en al degenen die niet met naam willen worden genoemd.

Het is goed om te weten dat er nog genoeg mensen zijn, die het (sociale) hart op de juiste plaats hebben! 

Aanmelden

In de plaatselijke kranten (De Wiekslag, de Ommelander Courant) en op de website van Winsum (Hogeland) Nieuws en onze website komt te zijner tijd uitgebreide informatie en hoe men zich kan aanmelden.

BELASTINGSERVICE

De Belastingdienst verzoekt velen om vóór 1 mei 2019  de belastingaangifte over 2018 in te dienen.  De stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum Gr. (voorheen Arme Kant), FNV belastingservice, Mensenwerk Hogeland en Biblionet Groningen hebben besloten om gezamenlijk de belastingservice te organiseren. 

Dit houdt in dat wij in maart en april 2019 de mensen met een laag inkomen (tot 120% van het bijstandsniveau) en woonachtig in de gemeente Het Hogeland gratis kunnen helpen met de aangifte Inkomstenbelasting 2018, de Toeslagen en eventueel verzoek om kwijtschelding Gemeentelijke Heffingen en Waterschapslasten.  

 Waar

Op afspraak (aanmelding) doet Mensenwerk Hogeland dit in 4 bibliotheken: Bedum, Leens, Winsum en Uithuizen en de Stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum Gr. in de Poort (Vrijgemaakte Kerk) in Winsum.

In de bibliotheken is het op 5 woensdagochtenden vanaf  09.00 – 11.15 uur

en in De Poort op 1 maandagmiddag vanaf 13.30 tot ongeveer 17.15 uur.

Wanneer

  • Woensdagochtend 6 maart   bibliotheken Leens en Uithuizen
  • Woensdagochtend 13 maart bibliotheken Winsum en Bedum
  • Woensdagochtend 20 maart bibliotheken Leens en Uithuizen
  • Woensdagochtend 10 april   bibliotheken Winsum en Bedum
  • Woensdagochtend 17 april   bibliotheken Leens en Uithuizen

In de Poort in Winsum is het op maandagmiddag 15 april vanaf 13.30 tot ongeveer 17.15 uur.

Opgave

U kunt zich opgeven bij Henk Wolters telefoon 06-23 67 24 64 of  e-mail henkwolters@kpnmail.nl onder vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

U krijgt daarna nog een schriftelijke uitnodiging, waarbij u ook wordt gevraagd wat u voor  benodigde papieren (zoals uitnodigingsbrief Belastingdienst, een actieve Digidcode, jaaropgaven, loonstrook/uitkeringsspecificatie /werk enz.) moet meenemen.