BELASTINGSERVICE

Laat geen geld op de plank liggen!

De Belastingdienst verzoekt velen om vóór 1 mei de belastingaangifte in te dienenDe stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum Gr., FNV Belastingservice, Mensenwerk Hogeland en Biblionet Groningen organiseren dit gezamenlijk.  

Dit houdt in dat wij in maart en april de mensen met een laag inkomen (tot 120% van het bijstandsniveau) en woonachtig in de gemeente Het Hogeland gratis kunnen helpen met de aangifte Inkomstenbelasting, de Toeslagen en eventueel verzoek om kwijtschelding Gemeentelijke Heffingen en Waterschapslasten.  

U kunt zich te zijner tijd opgeven bij Henk Wolters telefoon 06-23672464 of e-mail henkwolters@kpnmail.nl onder vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

U krijgt daarna nog een schriftelijke uitnodiging, waarbij u ook wordt gevraagd welke benodigde papieren (zoals uitnodigingsbrief Belastingdienst, een actieve Digidcode, jaaropgaven, loonstrook/uitkeringsspecificatie /werk enz.) u moet meenemen.

Dagje Uit 

In de zomervakantie bieden wij als stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum (Gr.) aan alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen, die op of onder het bestaansminimum leven (op bijstandsniveau of lager), de mogelijkheid om een Dagje Uit te gaan.

Dit geldt voor alleenstaanden en gezinnen woonachtig in de dorpen Winsum, Sauwerd, Adorp, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge.

U mag zelf bepalen waar u naar toe wilt.

Te zijner tijd komt er in de kranten, op de website enz. meer informatie.

Sinterklaasactie 2020:

De afgelopen weken hebben wij de berichten over de coronamaatregelen en –adviezen natuurlijk op de voet gevolgd en ons afgevraagd of wij onze Sinterklaasactie op een verantwoorde manier kunnen houden. We zijn tot de conclusie gekomen dat het kan, mits iedereen zich aan de maatregelen houdt. 

Daar komt nog bij dat het voor gezinnen, die op of onder het bestaansminimum leven, extra moeilijk is om in de dure maand december in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s te geven. Om hun zorgen enigszins te verlichten, willen wij de kinderen vanaf  0 t/m 12 jaar een leuke Sinterklaasavond bezorgen.  

Dit is ons mogelijk gemaakt door de (financiële) bijdragen van particulieren, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en de kerken.

 

Aanmelding

Voor wie is de aanmelding bestemd?.

Voor ouders (een ouder) met thuiswonende kind(eren) woonachtig in de dorpen

Winsum, Adorp, Sauwerd, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge

met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering, een uitkering op basis van de WW, WAO, WIA of Wajong, een uitkering op basis van de AnW of andere inkomsten).

Hoe kunt u zich aanmelden?

Per post, per telefoon, verstuur een email of vul het contactformulier van onze website

www.vriendenvoorelkaarwinsumgr.nl in.

Vermeld daarbij de volgende gegevens: 

* achternaam ouder

* adres/postcode/woonplaats:

* telefoonnummer

* voornaam kind

* jongen/of meisje

* leeftijd van het kind

* verlanglijstje van het kind

Waar moet de aanmelding naar toe?

Per post naar: Harry Meinders, Geert Reindersstraat 14  9951 CC Winsum of

Anita Meijer, Eenrumerweg  22  9953 TD  Baflo                     

Telefonisch: Winsum, Sauwerd en Adorp: 0595-442354 of 06-23672464

Baflo en omgeving: 0595-491410.

Per e-mail: h.t.meinders@gmail.com of henkwolters@kpnmail.nl              

Via de Website ( www.vriendenvoorelkaarwinsumgr.nl ) het ingevulde contactformulier versturen.

 

Aanmelden tot wanneer?

Uiterlijk zaterdag 21 november 2020 moet de aanmelding binnen zijn.

 

Kerstactie

Alleenstaanden en gezinnen kunnen op aanvraag een kerstextraatje ontvangen. Dit kerstextraatje bestaat uit een enveloppe met inhoud (voor inwonende kinderen van 0 t/m 12 jaar wat extra geld en kinderen vanaf 13 t/m 18 jaar – i.v.m Corona geen bioscoopbon, maar een VVV-bon, een kerststol, een kaars, nootjes en chocolaatjes.

Kerstextraatje

 Ook voor onze Kerstextraatje actie zijn wij de berichten over de coronamaatregelen en – adviezen op de voet blijven volgen en hebben ons afgevraagd of we deze actie op een verantwoorde manier kunnen houden. Het antwoord is ja, mits iedereen zich aan de regels houdt. Bovendien is het in de dure maand december voor alleenstaanden en gezinnen, die financiële zorgen hebben, bijzonder moeilijk om in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s toe te stoppen.

Om hun zorgen enigszins te verlichten, wil de stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum (Gr.) deze alleenstaanden en gezinnen (met nog thuiswonende kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar) met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering of lager) voor henzelf en de kinderen een Kerstextraatje aanbieden.

Dit is mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van medeburgers, bedrijven,

ondernemers (winkeliers), instellingen, maatschappelijke organisaties, kerken en al degenen die niet met naam willen worden genoemd.

Het is goed om te weten dat er nog genoeg mensen zijn, die het hart op de juiste plaats hebben!

Voor wie is de aanmelding bestemd?

Voor ouders (een ouder) met thuiswonende kind(eren) en alleenstaanden woonachtig in de dorpen Winsum, Adorp, Sauwerd, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering, een uitkering op basis van de WW, WAO, WIA of Wajong, een uitkering op basis van de AnW of andere inkomsten).

Hoe kunt u zich aanmelden?

Per post, per telefoon, verstuur een email of vul het contactformulier van onze website

www.vriendenvoorelkaarwinsumgr.nl in. Vermeld daarbij de volgende gegevens:

* achternaam ouder(s) of alleenstaande

* adres/postcode/woonplaats:

* telefoonnummer

* voornaam kind

* leeftijd van het kind

Waar moet de aanmelding naar toe?

Per post naar: Harry Meinders, Geert Reindersstraat 14  9951 CC Winsum of

Anita Meijer, Eenrumerweg  22  9953 TD  Baflo

Telefonisch: Winsum, Sauwerd en Adorp: 0595-442354 of 06-23672464

Baflo en omgeving: 0595-491410.

Per e-mail: h.t.meinders@gmail.com of henkwolters@kpnmail.nl

Via de Website ( www.vriendenvoorelkaarwinsumgr.nl ) het ingevulde contactformulier versturen.

 

Aanmelden tot wanneer?

Uiterlijk maandag 14 december 2020 moet de aanmelding binnen zijn.