BELASTINGSERVICE

Laat geen geld op de plank liggen!

Kun je wel wat hulp gebruiken bij deze belastingaangifte, de Toeslagen en eventueel verzoek om kwijtschelding Gemeentelijke Heffingen en Waterschapslasten?.

Iemand die met jou meekijkt, voor de afhandeling zorgt of heb je een vraag?

Meld je dan aan en maak een afspraak.

Voor wie?

Voor iedereen die in de gemeente Het Hogeland woont met een laag inkomen (tot 120% van het

bijstandsniveau).

Hoe

De hulp kan op de volgende manieren worden geboden:

online (computer) met een machtiging,  in de bibliotheek of op huisbezoek.

In verband met Corona vindt de hulp plaats met inachtneming van de RIVM-richtlijnen

en jouw verantwoordelijkheid hierbij.

Aanmelden

Je kunt je opgeven bij Henk Wolters telefoon 06-23672464 of e-mail henkwolters@kpnmail.nl onder vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en de wijze waarop je wilt worden geholpen (in de bibliotheek of online (computer).

 

Dagje Uit

 De zomervakantie is aangebroken. 

Voor de scholen valt deze in de periode 10 juli tot en met 22 augustus 2021.

Dus erop uit.

Dat is echter niet voor iedereen weggelegd!

 Daarom bieden wij als stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum (Gr.) aan alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen, die op of onder het bestaansminimum leven (op bijstandsniveau of lager), de mogelijkheid om een Dagje Uit te gaan.

Dit geldt voor alleenstaanden en gezinnen woonachtig in de dorpen Winsum, Sauwerd, Adorp, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge.

U mag zelf bepalen waar u naar toe wilt met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en de eigen verantwoordelijkheid hierin met betrekking tot het Coronavirus.

 Aanmelding

U kunt zich aanmelden t/m 15 augustus 2021 bij een van de bestuursleden.

Hiervoor verzoeken wij u een briefje te schrijven met uw naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, aantal volwassenen, aantal thuiswonende kinderen tot 18 jaar met hun naam en leeftijd.

U kunt het briefje in de brievenbus doen van of sturen naar een van de volgende adressen: Harry Meinders, Geert Reindersstraat 14, 9951 CC Winsum of Anita Meijer,

Eenrumerweg 22  9953 TD  Baflo.

Doet u het liever telefonisch, dan kunt u bellen naar: 0595-442354 of 06-23672464 (Winsum) of 0595-491410 (Baflo) of voor 050-3061747 (Adorp en Sauwerd).

Uiteraard mag u ook e-mailen, dat kan naar:  h.t.meinders@gmail.com of henkwolters@kpnmail.nl   

 Tegemoetkoming

Als u zich heeft aangemeld, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging plus een tegemoetkoming in de te maken kosten voor reizen, entree en eten/drinken.

Deze bedraagt 30 euro per persoon.

 

Sinterklaasactie 

Voor gezinnen, die op of onder het bestaansminimum leven is het extra moeilijk om in de dure maand december in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s te geven. Om hun zorgen enigszins te verlichten, willen wij de kinderen vanaf  0 t/m 12 jaar een leuke Sinterklaasavond bezorgen.  

Dit is ons mogelijk gemaakt door de (financiële) bijdragen van particulieren, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en de kerken.

 Te zijner tijd komt er in de kranten, op de website enz. meer informatie. 

 

 

Kerstactie

Alleenstaanden en gezinnen kunnen op aanvraag een kerstextraatje ontvangen. Dit kerstextraatje bestaat uit een enveloppe met inhoud (voor inwonende kinderen van 0 t/m 12 jaar wat extra geld en kinderen vanaf 13 t/m 18 jaar een bioscoopbon, maar een VVV-bon, een kerststol, een kaars, nootjes en chocolaatjes.

Ook dit is mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van medeburgers, bedrijven,

ondernemers (winkeliers), instellingen, maatschappelijke organisaties, kerken en al degenen die niet met naam willen worden genoemd.

Het is goed om te weten dat er nog genoeg mensen zijn, die het hart op de juiste plaats hebben!

Te zijner tijd komt er in de kranten, op de website enz. meer informatie.