Dagje Uit 2019

 De zomervakantie komt er weer aan.

Voor de scholen valt deze in de periode 13 juli t/m 25 augustus.

Dus erop uit.

Dat is echter niet voor iedereen weggelegd!

Daarom bieden wij als stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum (Gr.) aan alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen, die op of onder het bestaansminimum leven (op bijstandsniveau of lager) de mogelijkheid om een Dagje Uit te gaan.

Dit geldt voor alleenstaanden en gezinnen woonachtig in alle dorpen (met uitzondering van Garnwerd, Feerwerd en Ezinge) van de oude gemeente Winsum. Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken, krijgt u van ons een tegemoetkoming in de te maken kosten voor reizen, entree en eten/drinken. Voorgaande jaren hebben wij binnen de provincies Groningen, Drenthe en Friesland een aantal dagjes uit op een rijtje gezet en de mensen ook een vrije keuze gelaten. Dit jaar heeft een ieder de vrije keuze. Niet alleen binnen de genoemde provincies, maar ook daarbuiten.

Kosten

Voor een tegemoetkoming in de kosten (reiskosten, entreegeld(en) en eten/drinken) betalen wij een bedrag van 30 euro per persoon.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden t/m 20 augustus 2019 bij een van de bestuursleden van onze stichting. Hiervoor verzoeken wij u een briefje te schrijven met daarop de gezinssamenstelling (aantal volwassenen, aantal thuiswonende kinderen t/m 18 jaar, achternaam + voorletters, adres, postcode + woonplaats en naam/namen van inwonende kinderen + leeftijd).

U kunt het briefje in de brievenbus doen van of sturen naar een van de volgende adressen: Harry Meinders, Geert Reindersstraat 14, 9951 CC Winsum of Anita Meijer, Eenrumerweg 22 9953 TD  Baflo.

Doet u het liever telefonisch, dan kunt u bellen naar: 0595-442354 of 06-23672464 (Winsum) of 0595-491410 (Baflo) of voor 050-3061747 (Adorp en Sauwerd en dan na 19.00 uur).

Uiteraard mag u ook e-mailen, dat kan naar: h.t.meinders@gmail.com of henkwolters@kpnmail.nl   Voor meer info over ons, zie www.vriendenarmekantwinsumgr.nl

Sinterklaasactie:  kinderen tot en met de basisschoolleeftijd ( 0 t/m 12 jaar) krijgen op basis van het indienen van een wensenlijstje cadeautjes plus grote banketletter, mandarijnen, pepernoten, chocolaatjes en andere lekkernijen en spelletjes.

Voor gezinnen die op of onder het bestaansminimum leven is het extra moeilijk om in de dure maand december in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s te geven. Om hun zorgen enigszins te verlichten, willen wij hen een leuke Sinterklaasavond bezorgen.

Dit is ons mogelijk gemaakt door de (financiële) bijdragen van particulieren, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en de kerken.

 Het is goed om te weten dat er nog genoeg mensen zijn, die het (sociale) hart op de juiste plaats hebben! 

Aanmelding 

In de plaatselijke kranten (De Wiekslag, de Ommelander Courant) en op de website van Winsum (Holgeland) Nieuws en onze website komt te zijner tijd uitgebreide informatie en hoe men zich kan aanmelden.

Kerstactie

Alleenstaanden en gezinnen kunnen op aanvraag een kerstextraatje ontvangen. Dit kerstextraatje bestaat uit een enveloppe met inhoud (voor inwonende kinderen van 0 t/m 12 jaar wat extra geld en kinderen vanaf 13 t/m 18 jaar een bioscoopbon), een kerststol, een kaars, nootjes en chocolaatjes.

Kerstextraatje 

In de dure maand december is het voor alleenstaanden en gezinnen, die financiële zorgen hebben, bijzonder moeilijk om in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s toe te stoppen.

Om hun zorgen enigszins te verlichten, wil de stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum (Gr.) deze alleenstaanden en gezinnen (met nog thuiswonende kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar) met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering of lager) voor henzelf en de kinderen een Kerstextraatje aanbieden. Dit wordt mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van medeburgers, bedrijven, ondernemers, instellingen, maatschappelijke organisatie, kerken en al degenen die niet met naam willen worden genoemd.

Het is goed om te weten dat er nog genoeg mensen zijn, die het (sociale) hart op de juiste plaats hebben! 

Aanmelden

In de plaatselijke kranten (De Wiekslag, de Ommelander Courant) en op de website van Winsum (Hogeland) Nieuws en onze website komt te zijner tijd uitgebreide informatie en hoe men zich kan aanmelden.