BELASTINGSERVICE

Laat geen geld op de plank liggen!

Kun je wel wat hulp gebruiken bij de belastingaangifte, de Toeslagen en eventueel verzoek om kwijtschelding Gemeentelijke Heffingen en Waterschapslasten?.

Iemand die met jou meekijkt, voor de afhandeling zorgt of heb je een vraag?

Meld je dan aan en maak een afspraak.

Voor wie?

Voor iedereen die in de gemeente Het Hogeland woont met een laag inkomen (tot 120% van het

bijstandsniveau).

Hoe

De hulp kan op de volgende manieren worden geboden:

in de bibliotheek, digitaal (computer) of in het kerkgebouw De Poort in Winsum.

Indien nog nodig – in verband met Corona – vindt de hulp plaats met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en jouw verantwoordelijkheid hierbij.

Waar/wanneer

In maart en april (2023) worden de aanmeldingen afgehandeld.

Mensenwerk Hogeland doet dit in 4 bibliotheken: Winsum, Bedum, Uithuizen en Leens.

 Aanmelden

Je kunt je opgeven bij Henk Wolters telefoon 06-23672464 of e-mail henkwolters@kpnmail.nl onder vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en de wijze waarop je wilt worden geholpen: in de bibliotheek, digitaal (computer) of in De Poort in Winsum.

Je krijgt daarna nog een schriftelijk uitnodiging met een overzicht wat je mee moet nemen.

Het is in ieder geval van belang dat je de benodigde papieren bij de hand hebt, zoals een uitnodigingsbrief van de Belastingdienst, een actieve Digidcode, een machtigingscode, jaaropgaven, loonstrook/uitkeringsspecificatie enz.

Dagje Uit

De zomer(school)vakantie valt volgend jaar 2023  in de periode 22 juli t/m 3 september.

Dus erop uit. Dat is echter niet voor iedereen weggelegd en vooral niet in de huidige onzekere tijd!

 Daarom bieden wij als stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum (Gr.) aan alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen, die op of onder het bestaansminimum leven (op bijstandsniveau of lager), de mogelijkheid een Dagje Uit te gaan.

Dit geldt voor alleenstaanden en gezinnen woonachtig in de dorpen Winsum, Sauwerd, Adorp, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge.

U mag zelf bepalen waar u naar toe wilt.

Aanmelding: voor wie, hoe, waar naar toe en tot wanneer?

Volgende jaar 2023  zal in de maand juli via diverse publicaties in de kranten en website 

(De Wiekslag, de Ommelander Courant, de Noorderkrant en onze website

en de website van Omroep Het Hogeland) meer informatie verschijnen.

 

 Sinterklaasactie 

Voor gezinnen, die op of onder het bestaansminimum leven, is het sowieso extra moeilijk om in de dure maand december in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s te geven. Daar komt tegenwoordig nog de energiecrisis bij, waardoor het onvermijdelijk is dat men niet of nauwelijks meer maandelijks rond kan komen!

Om hun zorgen enigszins te verlichten, willen wij de kinderen vanaf  0 t/m 12 jaar een leuke Sinterklaasavond bezorgen.  

Dit is ons mogelijk gemaakt door de (financiële) bijdragen van particulieren, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en de kerken.

 

Aanmelding

Voor wie is de aanmelding bestemd?.

Voor ouders (een ouder) met thuiswonende kind(eren) woonachtig in de dorpen

Winsum, Adorp, Sauwerd, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge

met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering, een uitkering op basis van de WW, WAO, WIA of Wajong, een uitkering op basis van de AnW of andere inkomsten).

Hoe kunt u zich aanmelden?

Per post, per telefoon, verstuur een email of vul het contactformulier van onze website www.vriendenvoorelkaarwinsumgr.nl in.

Vermeld daarbij de volgende gegevens: 

* achternaam ouder(s)

* adres/postcode/woonplaats:

* telefoonnummer

* voornaam kind

* jongen/of meisje

* leeftijd van het kind

* verlanglijstje van het kind

Waar moet de aanmelding naar toe?

Per post naar: Hanneke Ritzema, Geert Reindersstraat  7   9951 CC Winsum .

Telefonisch: Winsum, Sauwerd en Adorp: 06-23672464

Baflo en omgeving: 0595-491410.

Per e-mail: hannekeritzema@hotmail.com

Via de Website ( www.vriendenvoorelkaarwinsumgr.nl ) het ingevulde contactformulier versturen.

 

Aanmelden tot wanneer?

Uiterlijk zaterdag 19 november 2022 moet de aanmelding binnen zijn.

Kerstactie

Het is in deze dure maand december voor alleenstaanden en gezinnen, die financiële zorgen hebben, bijzonder moeilijk om in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s

te geven. Door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne komen daar nog hogere lasten bij, zoals o.a. extra hoge voedselprijzen, energiekosten enz., waardoor het onvermijdelijk is dat men maandelijks nauwelijks meer rond kan komen.  

Om hun zorgen enigszins te verlichten, wil de stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum (Gr.) deze alleenstaanden en gezinnen (met nog thuiswonende kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar) met een minimaal inkomen (b.v.een bijstandsuitkering of lager) voor henzelf en de kinderen een Kerstextraatje aanbieden.

Dit is mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van medeburgers, bedrijven,

ondernemers (winkeliers), instellingen, maatschappelijke organisaties, kerken en al degenen die niet met naam willen worden genoemd.

Het is goed om te weten dat er nog genoeg mensen zijn, die het hart op de juiste plaats hebben!

Voor wie is de aanmelding bestemd?

Voor ouders (een ouder) met thuiswonende kind(eren) en alleenstaanden woonachtig in de dorpen Winsum, Adorp, Sauwerd, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge

met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering, een uitkering op basis van de WW, WAO, WIA of Wajong, een uitkering op basis van de AnW of andere inkomsten).

Hoe kunt u zich aanmelden?

Per post, per telefoon, verstuur een email of vul het contactformulier van onze website www.vriendenvoorelkaarwinsumgr.nl in. Vermeld daarbij de volgende gegevens:

* achternaam ouder(s) of alleenstaande

* adres/postcode/woonplaats:

* telefoonnummer

* voornaam kind

* leeftijd van het kind

Waar moet de aanmelding naar toe?

Per post naar: Harry Meinders, Geert Reindersstraat 14  9951 CC Winsum of

Anita Meijer, Eenrumerweg  22  9953 TD  Baflo

Telefonisch: Winsum, Sauwerd en Adorp: 0595-442354 of 06-23672464

Baflo en omgeving: 0595-491410.

Per e-mail: h.t.meinders@gmail.com of henkwolters@kpnmail.nl

Via de Website ( www.vriendenvoorelkaarwinsumgr.nl ) het in te vullen contactformulier versturen.

 

Aanmelden tot wanneer?

Uiterlijk zondag 11 december 2022 moet de aanmelding binnen zijn.