BELASTINGSERVICE

Laat geen geld op de plank liggen!

Kun je wel wat hulp gebruiken bij deze belastingaangifte, de Toeslagen en eventueel verzoek om kwijtschelding Gemeentelijke Heffingen en Waterschapslasten?.

Iemand die met jou meekijkt, voor de afhandeling zorgt of heb je een vraag?

Meld je dan aan en maak een afspraak.

Voor wie?

Voor iedereen die in de gemeente Het Hogeland woont met een laag inkomen (tot 120% van het

bijstandsniveau).

Hoe

De hulp kan op de volgende manieren worden geboden:

online (computer) met een machtiging,  in de bibliotheek of op huisbezoek.

In verband met Corona vindt de hulp plaats met inachtneming van de RIVM-richtlijnen

en jouw verantwoordelijkheid hierbij.

Aanmelden

Je kunt je opgeven bij Henk Wolters telefoon 06-23672464 of e-mail henkwolters@kpnmail.nl onder vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en de wijze waarop je wilt worden geholpen (in de bibliotheek of online (computer).

 

Dagje Uit

Wij bieden als stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum (Gr.) aan alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen, die op of onder het bestaansminimum leven (op bijstandsniveau of lager), de mogelijkheid om een Dagje Uit te gaan in de schoolvakantie zomer 2022. Te zijner tijd komt er in de kranten, op de website enz. meer informatie.

Dit geldt voor alleenstaanden en gezinnen woonachtig in de dorpen Winsum, Sauwerd, Adorp, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge.

U mag zelf bepalen waar u naar toe wilt met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en de eigen verantwoordelijkheid hierin met betrekking tot het Coronavirus.

 Sinterklaasactie 

De afgelopen weken hebben wij de berichten over de coronamaatregelen en –adviezen natuurlijk op de voet gevolgd en ons afgevraagd of wij onze Sinterklaasactie op een verantwoorde manier kunnen houden. We zijn tot de conclusie gekomen dat het kan, mits iedereen zich aan de maatregelen houdt.

Daar komt nog bij dat het voor gezinnen, die op of onder het bestaansminimum leven, extra moeilijk is om in de dure maand december in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s te geven. Om hun zorgen enigszins te verlichten, willen wij

de kinderen vanaf  0 t/m 12 jaar een leuke Sinterklaasavond bezorgen.  

Dit is ons mogelijk gemaakt door de (financiële) bijdragen van particulieren, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en de kerken.

 

Aanmelding

Voor wie is de aanmelding bestemd?.

Voor ouders (een ouder) met thuiswonende kind(eren) woonachtig in de dorpen

Winsum, Adorp, Sauwerd, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge

met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering, een uitkering op basis van de WW, WAO, WIA of Wajong, een uitkering op basis van de AnW of andere inkomsten).

Hoe kunt u zich aanmelden?

Per post, per telefoon, verstuur een email of vul het contactformulier van onze website

www.vriendenvoorelkaarwinsumgr.nl in.

Vermeld daarbij de volgende gegevens: 

* achternaam ouder(s)

* adres/postcode/woonplaats:

* telefoonnummer

* voornaam kind

* jongen/of meisje

* leeftijd van het kind

* verlanglijstje van het kind

Waar moet de aanmelding naar toe?

Per post naar: Harry Meinders, Geert Reindersstraat 14  9951 CC Winsum of

Anita Meijer, Eenrumerweg  22  9953 TD  Baflo                     

Telefonisch: Winsum, Sauwerd en Adorp: 0595-442354 of 06-23672464

Baflo en omgeving: 0595-491410.

Per e-mail: h.t.meinders@gmail.com of henkwolters@kpnmail.nl              

Via de Website ( www.vriendenvoorelkaarwinsumgr.nl ) het ingevulde contactformulier versturen.

 

Aanmelden tot wanneer?

Uiterlijk zaterdag 20 november 2021 moet de aanmelding binnen zijn.

Kerstactie

Alleenstaanden en gezinnen kunnen op aanvraag een kerstextraatje ontvangen. Dit kerstextraatje bestaat uit een enveloppe met inhoud (voor inwonende kinderen van 0 t/m 12 jaar wat extra geld en kinderen vanaf 13 t/m 18 jaar een bioscoopbon, maar een VVV-bon, een kerststol, een kaars, nootjes en chocolaatjes.

Ook dit is mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van medeburgers, bedrijven,

ondernemers (winkeliers), instellingen, maatschappelijke organisaties, kerken en al degenen die niet met naam willen worden genoemd.

Het is goed om te weten dat er nog genoeg mensen zijn, die het hart op de juiste plaats hebben!

Te zijner tijd komt er in de kranten, op de website enz. meer informatie.