BELASTINGSERVICE

Laat geen geld op de plank liggen!

De Belastingdienst verzoekt velen om vóór 1 mei 2020 de belastingaangifte over 2019 in te dienenDe stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum Gr., FNV Belastingservice, Mensenwerk Hogeland en Biblionet Groningen gaan ook dit jaar gezamenlijk de belastingservice organiseren. 

Dit houdt in dat wij in maart en april 2020 de mensen met een laag inkomen (tot 120% van het bijstandsniveau) en woonachtig in de gemeente Het Hogeland gratis kunnen helpen met de aangifte Inkomstenbelasting 2019, de Toeslagen en eventueel verzoek om kwijtschelding Gemeentelijke Heffingen en Waterschapslasten.  

 Waar

Op afspraak (aanmelding) doet Mensenwerk Hogeland dit in 4 bibliotheken: Bedum, Leens, Uithuizen en Winsum en FNV/Stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum Gr. in de Poort (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) in Winsum.

In de bibliotheken is het op een woensdag of donderdag vanaf 09.30 – 12.00 uur

en in De Poort op 1 woensdagmiddag vanaf 13.30 tot ongeveer 16.00 uur.

 Waar

Bibliotheek Bedum

donderdag 26 maart en 16 april

Bibliotheek Leens

woensdag 18 maart en 15 april

Bibliotheek Uithuizen

woensdag 11 maart en donderdag 2 april

Bibliotheek Winsum

woensdag 4 maart en 1 april

In de Poort in Winsum is het op woensdagmiddag 15 april vanaf 13.30 tot ongeveer 16.00 uur.

 Aanmelden

U kunt zich opgeven bij Henk Wolters telefoon 06-23672464 of e-mail henkwolters@kpnmail.nl onder vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

U krijgt daarna nog een schriftelijke uitnodiging, waarbij u ook wordt gevraagd welke benodigde papieren (zoals uitnodigingsbrief Belastingdienst, een actieve Digidcode, jaaropgaven, loonstrook/uitkeringsspecificatie /werk enz.) u moet meenemen.

 

Dagje Uit 2020 

 De zomervakantie komt er weer aan.

Voor de scholen valt deze in de periode 4 juli tot 16 augustus.

Dus erop uit.

Dat is echter niet voor iedereen weggelegd!

Daarom bieden wij als stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum (Gr.) aan alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen, die op of onder het bestaansminimum leven (op bijstandsniveau of lager), de mogelijkheid om een Dagje Uit te gaan.

Dit geldt voor alleenstaanden en gezinnen woonachtig in de dorpen Winsum, Sauwerd, Adorp, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge.

U mag zelf bepalen waar u naar toe wilt met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en de eigen verantwoordelijkheid hierin met betrekking tot het Coronavirus.

Kosten

Om van het Dagje Uit gebruik te kunnen maken, krijgt u van ons een tegemoetkoming in de te maken kosten voor reizen, entree en eten/drinken.

Deze bedraagt 30 euro per persoon.

 Aanmelding

U kunt zich aanmelden t/m 1 augustus 2020 bij een van de bestuursleden van onze stichting.

Hiervoor verzoeken wij u een briefje te schrijven met uw naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, aantal volwassenen, aantal thuiswonende kinderen tot 18 jaar met hun naam en leeftijd.

 U kunt het briefje in de brievenbus doen van of sturen naar een van de volgende adressen: Harry Meinders, Geert Reindersstraat 14, 9951 CC Winsum of Anita Meijer,

Eenrumerweg 22  9953 TD  Baflo.

Doet u het liever telefonisch, dan kunt u bellen naar: 0595-442354 of 06-23672464 (Winsum) of 0595-491410 (Baflo) of voor 050-3061747 (Adorp en Sauwerd).

Uiteraard mag u ook e-mailen, dat kan naar:  h.t.meinders@gmail.com of henkwolters@kpnmail.nl   

Sinterklaasactie:  kinderen tot en met de basisschoolleeftijd ( 0 t/m 12 jaar) krijgen op basis van het indienen van een wensenlijstje cadeautjes plus grote banketletter, mandarijnen, pepernoten, chocolaatjes en andere lekkernijen en spelletjes.

Voor gezinnen die op of onder het bestaansminimum leven is het extra moeilijk om in de dure maand december in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s te geven. Om hun zorgen enigszins te verlichten, willen wij hen een leuke Sinterklaasavond bezorgen.

Dit is ons mogelijk gemaakt door de (financiële) bijdragen van particulieren, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en de kerken.

 Het is goed om te weten dat er nog genoeg mensen zijn, die het (sociale) hart op de juiste plaats hebben! 

In de plaatselijke kranten (De Wiekslag, de Ommelander Courant en Noorderkrant) en op de website van Winsum (Hogeland) Nieuws en onze website (zie hieronder) staat meer informatie en hoe men zich kan aanmelden.

 

Kerstactie

Alleenstaanden en gezinnen kunnen op aanvraag een kerstextraatje ontvangen. Dit kerstextraatje bestaat uit een enveloppe met inhoud (voor inwonende kinderen van 0 t/m 12 jaar wat extra geld en kinderen vanaf 13 t/m 18 jaar een bioscoopbon), een kerststol, een kaars, nootjes en chocolaatjes.

Kerstextraatje 

In de dure maand december is het voor alleenstaanden en gezinnen, die financiële zorgen hebben, bijzonder moeilijk om in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s toe te stoppen.

Om hun zorgen enigszins te verlichten, willen wij deze alleenstaanden en gezinnen (met nog thuiswonende kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar) met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering of lager) voor henzelf en de kinderen een Kerstextraatje aanbieden. Dit wordt mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van medeburgers, bedrijven, ondernemers, instellingen, maatschappelijke organisatie, kerken en al degenen die niet met naam willen worden genoemd.

Het is goed om te weten dat er nog genoeg mensen zijn, die het (sociale) hart op de juiste plaats hebben! 

Aanmelden

In de plaatselijke kranten (De Wiekslag, de Ommelander Courant) en op de website van Winsum (Hogeland) Nieuws en onze website komt te zijner tijd uitgebreide informatie en hoe men zich kan aanmelden.