BELASTINGSERVICE

Hulp bij belastingaangifte

Onder het motto “Laat geen geld op de plank liggen” roepen wij mensen met een laag inkomen op zich aan te melden voor de gratis belastingservice, die de stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum Gr., Mensenwerk Hogeland en Biblionet Groningen gezamenlijk organiseren. De Belastingdienst verzoekt in 2024 om vóór 1 mei 2024 de aangifte inkomstenbelasting  over 2023 in te dienen. Behalve bij deze aangifte kan men ook worden geholpen bij de Toeslagen en eventueel verzoek om kwijtschelding Gemeentelijke Heffingen en Waterschapslasten. Het is bedoeld voor inwoners in de gemeente Het Hogeland met een laag inkomen (tot 120% van het bijstandsniveau}.

 Aanmelding: voor wie, hoe, waar naar toe en tot wanneer?

In de maand februari 2024 zal er via  publicaties in de kranten en website (De Wiekslag, de Ommelander Courant, de Noorderkrant en onze website en de website van Omroep Het Hogeland) meer informatie verschijnen.

Meivakantie

 Extraatje voor kinderen in minimagezinnen

 Met het oog op de meivakantie wil de stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum  kinderen van de basisschool (groep 1 t/m 8)  waarvan de ouders een laag inkomen hebben
(tot 120 % van het bijstandsniveau), een extraatje  per kind aanbieden.

Het extraatje is bedoeld voor ouders die woonachtig zijn in de dorpen Winsum, Sauwerd, Adorp, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge.

Via publicaties in de kranten en website (De Wiekslag, de Ommelander Courant, de Noorderkrant en onze website en de website van Omroep Het Hogeland) zal er meer informatie verschijnen.

Dagje Uit

De zomer(school)vakantie valt dit jaar in de periode 22 juli t/m 3 september.
Dus erop uit. Dat is echter niet voor iedereen weggelegd en vooral niet in de huidige onzekere tijd!
Daarom bieden wij als stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum (Gr.) alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen, die een laag inkomen hebben (120 % van het bijstandsniveau), de mogelijkheid een Dagje Uit te gaan.

Dit geldt voor mensen woonachtig in de dorpen Winsum, Sauwerd, Adorp, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge.
Zij mogen zelf bepalen waar ze naar toe gaan.

Aanmelding

Mensen die ervoor in aanmerking komen, kunnen zich tot en met 28 augustus aanmelden. Daarbij dienen wel naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, aantal volwassenen, aantal thuiswonende kinderen tot 18 jaar met hun naam en leeftijd te worden vermeld.
Deze gegevens kunnen op verschillende manieren worden doorgegeven:
Per post naar: Hanneke Ritzema, Geert Reindersstraat  7,  9951 CC Winsum
Per e-mail: hannekeritzema@hotmail.com
Telefonisch: Harry Meinders, 0595-442354
Via de website (www.vriendenvoorelkaarwinsumgr.nl) het in te vullen contactformulier versturen.

Tegemoetkoming

Na de aanmelding krijgt men een tegemoetkoming in de te maken kosten voor reizen, entree en eten/drinken van 30,- euro per persoon.

 Sinterklaasactie 

Voor gezinnen, die op of onder het bestaansminimum leven, is het sowieso extra moeilijk om in de dure maand december in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s te geven. 

Om hun zorgen enigszins te verlichten, willen wij de kinderen vanaf  0 t/m 12 jaar een leuke Sinterklaasavond bezorgen.  

Dit is ons mogelijk gemaakt door de (financiële) bijdragen van particulieren, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en de kerken.

 

Aanmelding

Voor wie is de aanmelding bestemd?.

Voor ouders (een ouder) met thuiswonende kind(eren) woonachtig in de dorpen

Winsum, Adorp, Sauwerd, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge

met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering, een uitkering op basis van de WW, WAO, WIA of Wajong, een uitkering op basis van de AnW of andere inkomsten).

In de maand november zal via diverse publicaties in de kranten en websites 

(De Wiekslag, de Ommelander Courant, de Noorderkrant en onze website

en de website van Omroep Het Hogeland) meer informatie verschijnen.

Kerstactie

Het is in de dure maand december voor alleenstaanden en gezinnen, die financiële zorgen hebben, bijzonder moeilijk om in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s te geven. Om hun zorgen enigszins te verlichten, wil de stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum (Gr.) deze alleenstaanden en gezinnen (met nog thuiswonende kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar) met een minimaal inkomen (b.v.een bijstandsuitkering of lager) voor henzelf en de kinderen een Kerstextraatje aanbieden.

Dit is mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van medeburgers, bedrijven,

ondernemers (winkeliers), instellingen, maatschappelijke organisaties, kerken en al degenen die niet met naam willen worden genoemd.

Het is goed om te weten dat er nog genoeg mensen zijn, die het hart op de juiste plaats hebben!

Voor wie is de aanmelding bestemd?

Voor ouders (een ouder) met thuiswonende kind(eren) en alleenstaanden woonachtig in de dorpen Winsum, Adorp, Sauwerd, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge

met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering, een uitkering op basis van de WW, WAO, WIA of Wajong, een uitkering op basis van de AnW of andere inkomsten).

Hoe kunt u zich aanmelden?

In de maand december zal via diverse publicaties in de kranten en websites 

(De Wiekslag, de Ommelander Courant, de Noorderkrant en onze website

en de website van Omroep Het Hogeland) meer informatie verschijnen.