BELASTINGSERVICE

Laat geen geld op de plank liggen!

Hulp bij belastingaangifte

Onder het motto “Laat geen geld op de plank liggen” roepen wij mensen met een laag inkomen  op zich ook dit jaar aan te melden voor de gratis belastingservice, die de stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum Gr., Mensenwerk Hogeland en Biblionet Groningen gezamenlijk organiseren.

De Belastingdienst verzoekt om vóór 1 mei 2023 de aangifte inkomstenbelasting  over 2022 in te dienen. Behalve bij deze aangifte kan men ook worden geholpen bij de Toeslagen en eventueel verzoek om kwijtschelding Gemeentelijke Heffingen en Waterschapslasten. Het is bedoeld voor inwoners in de gemeente Het Hogeland met een laag inkomen (tot 120% van het bijstandsniveau}.

 Waar en wanneer

In maart en april worden de aanmeldingen afgehandeld. Mensenwerk Hogeland doet dat in 4 bibliotheken: Uithuizen: 6 maart van 10.00 tot 13.00 uur en 27 maart van 12.30 tot 16.00 uur, Leens: 9 maart en 7 april van 10.00 tot 13.00 uur. Winsum: 23 maart van 10.00 tot 13.00 uur. Bedum: 17 april van 10.00 tot 13.00 uur.  

Ook kunt u digitaal (computer) worden geholpen of in het kerkgebouw De Poort in Winsum op 19 april vanaf 13.30 tot 16.00 uur.

Meenemen

Het is van belang dat u de uitnodigingsbrief van de Belastingdienst meeneemt, maar als u die niet heeft ontvangen, kunt u ook worden geholpen. Verder een brief van de belastingdienst met een machtigingscode of een actieve DigiD met sms controle + wachtwoord van uzelf en van uw eventuele fiscale partner. Deze is ook nodig voor eventuele mutaties van de Toeslagen.

Neem hiervoor uw telefoontoestel mee, waarop u de sms code van de belastingdienst ontvangt.

Heeft u geen actieve DigiD laat dat dan even weten.

Neem ook mee de jaaroverzichten 2022: werk/uitkering/pensioen plus bank- en spaarrekeningen. De betalingsbewijzen van de niet vergoede zorgkosten, de betalingsbewijzen studiekosten en de gegevens van leningen/schulden/erfenis.

Aanmelden

Mensen die gebruik willen maken van onze belastingservice kunnen zich melden bij Henk Wolters telefoon 06-23672464 of e-mail henkwolters@kpnmail.nl onder vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en de wijze waarop men geholpen wil worden: in de bibliotheek, digitaal (computer) of in De Poort in Winsum.

Meivakantie

 Extraatje voor kinderen in minimagezinnen

 Met het oog op de meivakantie wil de stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum  kinderen van de basisschool (groep 1 t/m 8)  waarvan de ouders een laag inkomen hebben

(tot 120 % van het bijstandsniveau), een extraatje van 30,- euro per kind aanbieden.

Het extraatje is bedoeld voor ouders die woonachtig zijn in de dorpen Winsum, Sauwerd, Adorp, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge.

 Hoe kunt u zich aanmelden?

Als u in aanmerking komt voor dit extraatje dan kunt u zich als volgt aanmelden:

* Per post naar: Hanneke Ritzema, Geert Reindersstraat  7,  9951 CC Winsum

* Per e-mail: hannekeritzema@hotmail.com    

* Via de website ( www.vriendenvoorelkaarwinsumgr.nl ) het in te vullen contactformulier versturen.

* Telefonisch: Harry Meinders, 0595-442354.

.Vermeld daarbij uw naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, aantal kinderen met hun naam en welke groep ze zitten.

 Aanmelden tot wanneer?

Uiterlijk zaterdag 22 april 2023 moet de aanmelding binnen zijn.

Dagje Uit

De zomer(school)vakantie valt in het  jaar 2023  in de periode 22 juli t/m 3 september.

Dus erop uit. Dat is echter niet voor iedereen weggelegd en vooral niet in de huidige onzekere tijd!

 Daarom bieden wij als stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum (Gr.) aan alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen, die op of onder het bestaansminimum leven (op bijstandsniveau of lager), de mogelijkheid een Dagje Uit te gaan.

Dit geldt voor alleenstaanden en gezinnen woonachtig in de dorpen Winsum, Sauwerd, Adorp, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge.

U mag zelf bepalen waar u naar toe wilt.

Aanmelding: voor wie, hoe, waar naar toe en tot wanneer?

In de maand juli zal via diverse publicaties in de kranten en website 

(De Wiekslag, de Ommelander Courant, de Noorderkrant en onze website

en de website van Omroep Het Hogeland) meer informatie verschijnen.

 

 Sinterklaasactie 

Voor gezinnen, die op of onder het bestaansminimum leven, is het sowieso extra moeilijk om in de dure maand december in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s te geven. 

Om hun zorgen enigszins te verlichten, willen wij de kinderen vanaf  0 t/m 12 jaar een leuke Sinterklaasavond bezorgen.  

Dit is ons mogelijk gemaakt door de (financiële) bijdragen van particulieren, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en de kerken.

 

Aanmelding

Voor wie is de aanmelding bestemd?.

Voor ouders (een ouder) met thuiswonende kind(eren) woonachtig in de dorpen

Winsum, Adorp, Sauwerd, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge

met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering, een uitkering op basis van de WW, WAO, WIA of Wajong, een uitkering op basis van de AnW of andere inkomsten).

In de maand november zal via diverse publicaties in de kranten en websites 

(De Wiekslag, de Ommelander Courant, de Noorderkrant en onze website

en de website van Omroep Het Hogeland) meer informatie verschijnen.

Kerstactie

Het is in de dure maand december voor alleenstaanden en gezinnen, die financiële zorgen hebben, bijzonder moeilijk om in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s te geven. Om hun zorgen enigszins te verlichten, wil de stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum (Gr.) deze alleenstaanden en gezinnen (met nog thuiswonende kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar) met een minimaal inkomen (b.v.een bijstandsuitkering of lager) voor henzelf en de kinderen een Kerstextraatje aanbieden.

Dit is mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van medeburgers, bedrijven,

ondernemers (winkeliers), instellingen, maatschappelijke organisaties, kerken en al degenen die niet met naam willen worden genoemd.

Het is goed om te weten dat er nog genoeg mensen zijn, die het hart op de juiste plaats hebben!

Voor wie is de aanmelding bestemd?

Voor ouders (een ouder) met thuiswonende kind(eren) en alleenstaanden woonachtig in de dorpen Winsum, Adorp, Sauwerd, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge

met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering, een uitkering op basis van de WW, WAO, WIA of Wajong, een uitkering op basis van de AnW of andere inkomsten).

Hoe kunt u zich aanmelden?

In de maand december zal via diverse publicaties in de kranten en websites 

(De Wiekslag, de Ommelander Courant, de Noorderkrant en onze website

en de website van Omroep Het Hogeland) meer informatie verschijnen.