Het kan iedereen overkomen …

Mensen die diep(er) in de schulden raken, gebruik moeten maken van de schuldhulpverlening of een uitkering aanvragen. Ook mensen die zich nooit zorgen maakten, kunnen morgen –  bijvoorbeeld door een faillissement, een ontslag of een echtscheiding – met lege handen komen te staan. Om hun zorgen wat te verlichten, kunnen we helpen. Als stichting Vrienden Arme Kant Winsum (Gr) hebben we dat al jaren gedaan en vanaf 1 januari 2019 zetten we dat voort onder onze nieuwe naam Stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum (Gr.).

We hebben besloten om onze oude naam te wijzigen, omdat wij hiervoor regelmatig verzoeken kregen. De nieuwe naam: stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum (Gr.) – afgekort SVVEW – klinkt positiever en gelijkwaardiger dan de oude naam.

Helpen vanuit het hart en met de handen!
Vanuit het hart om te zorgen voor gelijkwaardigheid. Wie geholpen wordt, krijgt de kans om uit een ongewenste situatie te komen en wie helpt, krijgt de kans om iets van waarde te doen voor de samenleving. Daarnaast zien we handen als symbool voor hulp en ondersteuning. Geven en nemen.
In de praktijk helpen wij mensen in Winsum, Adorp, Sauwerd, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge bij acute financiële nood, recht op ondersteunende regelingen
en voedsel- en kledingbank. Houden we bovendien acties (o.a. Dagje Uit, Sint, Kerst en gratis belastinghulp).
Daarnaast verstrekken wij subsidies voor de bevordering en ondersteuning van Gezondheid en Welzijn.

In de statuten is dit als volgt uitvoerig omschreven:

De stichting heeft ten doel:
* Bekendheid geven aan en bespreekbaar maken van de armoede in de gemeente Het Hogeland (Winsum en directe omgeving);
* de kwetsbaren – huishoudens met een minimaal inkomen – in de gemeente Het Hogeland (Winsum en directe omgeving) te ondersteunen met individuele hulp, noodhulp en acties;
* het ondersteunen van activiteiten op het gebied van gezondheid en welzijn in de gemeente Het Hogeland (Winsum en directe omgeving).

N.B.  Lees voor “gemeente Het Hogeland (Winsum en directe omgeving): de dorpen Winsum, Adorp, Sauwerd, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge). 

De stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en voorts door:

Ondersteuning
* contacten te onderhouden met diverse (professionele) organisaties (o.a. de gemeente, Mensenwerk Het Hogeland), die ook de huishoudens met een minimaal inkomen – hierna te noemen de kwetsbaren – ondersteunen;
* contacten te hebben met artsen, dominees en andere vertrouwenspersonen of instanties over problemen, die door de kwetsbaren zijn gemeld;
* door contacten te hebben met vrijwilligersorganisaties, zoals Humanitas Thuisadministratie Het Hoogeland, die de administratie van de kwetsbaren op orde brengt of houdt;
* door de kwetsbaren op de hoogte te brengen van de diverse regelingen, die hun financiële situatie kunnen ondersteunen danwel verbeteren;
* het verlenen van financiële (nood) hulp in de vorm van een lening of een schenking aan de kwetsbaren, die naar het oordeel van de stichting door financiële omstandigheden in sociale moeilijkheden raken of zijn geraakt, voor zover niet op andere wijze in die hulpverlening kan worden voorzien;
* steun te verlenen aan de Voedselbank Het Hogeland en de Kledingbank Maxima Het Hogeland te Winsum (Gr.), waar de kwetsbaren respectievelijk een voedselpakket, kleding en schoenen kunnen krijgen;
* het houden van acties voor de kwetsbaren, zoals een Dagje Uit, Sinterklaasactie voor kinderen vanaf nul tot en met twaalf jaar, een Kerstactie, waarbij gezinnen een Kerstextraatje ontvangen en eventuele acties samen met de ondernemers in de gemeente Het Hogeland (Winsum en directe omgeving);
* door gratis hulp te bieden bij het invullen van een belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen.

Subsidie te verlenen aan verenigingen of instellingen, die activiteiten ontwikkelen ten behoeve van gezondheid en welzijn (in brede zin van het woord).

Aanvraagformulier subsidie openen (of rechts klikken en vervolgens ‘link opslaan als….’ om bestand te downloaden naar uw computer).

Voor meer informatie e-mail of bel Henk Wolters (henkwolters@kpnmail.nl of 06-23672464). U kunt hem ook verzoeken het aanvraagformulier in Word naar u te sturen.

De SVVEW heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften aan de stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen van de gever.

Het RSIN/fiscaal nummer ANBI is: 850367864.